Načitávam...

Mgr. Inès B. Limberg

Poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti

Inès B. Limberg

Mgr. Inès B. Limberg

Poskytujem individuálne sprevádzanie v sebapoznávaní a osobnostnom raste, smútkové sprevádzanie, oporu v náročných životných situáciách či krízach. Ponúkam pomoc pri zvládaní stresu, úzkosti, depresívnych stavov, vzťahových problémov, pocitov menejcennosti, prázdnoty.

Ku každému klientovi pristupujem individuálne, rešpektujúc jeho pôvod, kultúru a jedinečný životný príbeh. Spolupráca je dôverná, založená na úprimnosti, rešpekte, diskrétnosti a pocite bezpečia. Zameriavam sa na prácu s dospelými klientami. Nepracujem v zdravotníctve a nestanovujem diagnózy.

Terapeutické konzultácie poskytujem aj v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku.

Odborné vzdelanie

Dlhodobé špecializované vzdelávanie:

Teória psychodynamickej psychoterapie (120 hodín), Skupinová psychoterapia (sebaskúsenosť, 350 hodín) - Brněnský institut psychoterapie

Individuálna psychoterapia (sebaskúsenosť, vyše 350 hodín)

Supervízia - dlhodobo

Dramatoterapeutické a arteterapeutické skupinové aktivity - Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami - Rehabilitačné stredisko Krídla

Integrative Somatic Trauma Therapy Certificate Program (Dr. Stephen Porges, Staci Haines, Dr. Peter A Levine, Nkem Ndefo, Dr. Albert Wong, Dr. Arielle Schwartz, Dr. Sara King, Dr. Pat Ogden...) – The Embody Lab - prebiehajúce

Nurturing the Heart with the Brain in mind (Bonnie Badenoch, PhD, LMFT) – Professional Counselling and Psychotherapy Seminars Ireland (PCPSI)- prebiehajúce

Vzťahová psychoterapia detí a adolescentov (MUDr. Peter Pöthe) - Psychologický inštitút - prebiehajúce

Krátkodobé špecializované vzdelávanie:

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE):

Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy: Zdieľanie múdrosti 12 krokov AA (Mgr. Hana Vojtová)
Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu (Mgr. Hana Vojtová)
Trauma, vzťahová väzba a disociatívna porucha identity (DID) (Kathryn Livingston BEM, Melanie Goodwin, Anglicko)
Súcit so sebou - ako mu porozumieť a ako ho rozvíjať (Mgr. Hana Vojtová)
Diagnostika a terapia disociatívnych porúch (Suzette Boon, PhD., Holandsko)
Diagnostické interview TADS-I (Suzette Boon, PhD., Holandsko)
12 krokov AA v terapii traumy (Mgr. Hana Vojtová)
Škála disociatívnych zážitkov (Mgr. Hana Vojtová)
Otázky a odpovede k posttraumatickej disociácii (Mgr. Hana Vojtová) – Na konci dechu
Trenink ASSYST Humanitarian Psychosocial Project (PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková) - ČIPE

Pro mente sana, Bratislava:

Autogénny tréning I. – základný stupeň (Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
Autogénny tréning II. - vyšší stupeň, autogénna meditácia (Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
Na tému orientovaná interakcia (T.O.I.) s fokusom na emócie (Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
Hypnóza (Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
Vzťahová väzba (Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
Vzťahová väzba a psychická traumatizácia v ľudskom živote (Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.; MUDr.Natália Kaščáková, PhD; Mgr. Mária Verešová)
Výklad snov v individuálnej a skupinovej psychoterapii (Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
Jacobsonova progresívna svalová relaxácia (Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)


Ostatné:

Letní škola dětské vztahové psychoterapie (Mudr. Peter Pöthe, Česko) - Institut psychoterapie dětí a rodičů – IPDAR

Závisť a žiarlivosť (Mudr. Peter Pöthe, Česko) - Psychologický inštitút, o. z.

Vývin citových vztahů od narození do dospělosti (Mudr. Peter Pöthe, Česko) - Inspire Academy

Teorie a nástroje pro bezpečnou terapii traumatu (Babette Rothschild, MSW) - Sdružení pěstounských rodin

Healing Trauma with Self-Compassion (Dr. Gabor Maté and Betsy Polatin, MFA) - Science And Nonduality (SAND)

A Day of Teaching with Nancy Mc Williams : Psychoanalytic Diagnosis and its Implications for Treatment (Nancy Mc Williams) - Flemish Association for Psychoanalytic Therapy

Compassion focused therapy (Nicola Petrocchi, PhD., Psy.D., Taliansko) - The Compassionate Mind Italia & Fakulta sociál. a ekonom. vied UK

Arteterapeutické intervencie pre deti s traumou (Cornelia Elbrecht, Austrália) - Terrain, Inštitút zdravého vývinu

Healing the Traumatized Self (Ruth Lanius, MD, PhD.) – Instituto Cuatro Ciclos

Foundations of Trauma (Dr. Bessel van der Kolk, MD) – Collectively Rooted

Neuroscience and the Frontiers of Trauma Treatment (Dr. Bessel van der Kolk, MD) – Collectively Rooted

A Dialogue with Bessel van der Kolk – 4 Week Course (Dr. Bessel van der Kolk, MD) – Collectively Rooted

Developmental Trauma (Dr. Bessel van der Kolk, MD) – The Master Series

Somatic Experiencing and Trauma (Dr. Peter Levine) – The Master Series

Healing Trauma (Dr. Peter Levine) – The Embody Lab

Polyvagal Theory: Claiming our Evolutionary Heritage as a Social Species (Dr. Stephen Porges) – The Master Series

Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou – v duchu PCA (Mgr. Barbora Hrdličková) – Centrum pre rodinu Kvapka

Manuál na paniku a úzkost (MUDr. Radkin Honzák, CSc., Česko) - Inspire Academy

Love, Loss and what matters in the End (Irvin D. Yalom, MD, USA) - The School of Life

Understanding Fearful-Avoidant Attachment (Dr. Lisa Firestone, USA) - Psychalive

Rodový nesúlad, gendrová dysfória (PhDr. Jaromíra Jánošková)

The many faces of dissociation: Concepts and phenomenology of dissociation and dissociative disorders (Prof. Vedat Sar, Prof. Martin Dorahy) – European Society for Trauma & Dissociation (ESTD)

The evidence for the trauma-dissociation relationship and the validity of the DID-diagnosis (Constance Dalenberg, PhD., Simone Reinders, PhD.) – European Society for Trauma & Dissociation (ESTD)

Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti (MUDr. Natália Kaščáková, PhD.; Mgr. Jana Ashford; Mgr. Hana Vojtová, Mgr. Mária Vargová; Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.; MUDr. Peter Breier; doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD.) – Detstvo bez násilia

TRE - intro (trauma/tension release exercises) (Dave Laya Guleng. Švédsko) - o.z. Fascinujúce deti a Jaspire s.r.o.

Dni dynamickej psychoterapie - Narcizmus vo svetle spoločenskej patológie - Pinelova nemocnica, Pezinok

Oxytocin: Biologický průvodce mateřstvím (Kerstin Uvnäs Moberg, Švédsko) - Asociace podpory rodiny z.s.

"Kto som? Keď chýba autentická odpoveď." Pohľad existenciálnej analýzy na narcistickú a histriónsku dynamiku osobnosti (PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., Mgr. Zuzana Hitková)
- Spoločnosť pre logoterapiu a existencionálnu analýzu, SLEA

Tranzakčná analýza v organizáciách(Julie Hay, Anglicko) - Asociácia transakčnej analýzy Slovenska, ATA

Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie(Mgr. Katarína Mihinová) - Artea

Pomáhajúci vzťah – prenos a protiprenos (Mgr. Vladimír Hambálek, PhDr. Ivan Valkovič) - Coachingplus, o. z.

Multidisciplinárne intervencie v rozvode (Mgr. Vladimír Hambálek, PhDr. Ivan Valkovič) - Coachingplus, o. z.


Akademické vzdelanie:
Psychológia - Fakulta psychológie na PEVŠ, Bratislava - 1. stupeň
Francúzsky a španielsky jazyk - Fakulta humanitných vied na UMB, Banská Bystrica – 2. stupeň

Kontakt