Načitávam...

Mgr. et Mgr. Inès B. Limberg

Poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti

[Súkromná prax]

Inès B. Limberg

O mne

Volám sa Inès B. Limberg, vyštudovala som jednoodborové štúdium psychológie so štátnou skúškou z klinickej a pracovnej psychológie. Zúčastnila som sa výcviku v psychodynamickej psychoterapii, absolvovala som výcvik vo vzťahovej psychoterapii detí a adolescentov a dlhodobo sa vzdelávam a pri práci čerpám aj z iných terapeutických smerov.

Poskytujem individuálne sprevádzanie v sebapoznávaní a osobnostnom raste, smútkové sprevádzanie, oporu v náročných životných situáciách či krízach. Ponúkam pomoc pri zvládaní stresu, úzkosti, depresívnych stavov, vzťahových problémov, pocitov menejcennosti, prázdnoty.

Ku každému klientovi pristupujem individuálne, rešpektujúc jeho pôvod, kultúru a jedinečný životný príbeh. Spolupráca je dôverná, založená na úprimnosti, rešpekte, diskrétnosti a pocite bezpečia. Zameriavam sa na prácu s dospelými klientami. Nepracujem v zdravotníctve a nestanovujem diagnózy.

Terapeutické konzultácie poskytujem aj v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku.

Odborné vzdelanie

 • Dlhodobé špecializované vzdelávanie:
  • Psychodynamická psychoterapia - Skupinová sebaskúsenosť (350 hodín), Teória a skúška (120 hodín) - Brněnský institut psychoterapie
  • Individuálna sebaskúsenosť - psychodynamická a gestalt psychoterapia (vyše 350 hodín)
  • Vzťahová psychoterapia detí a adolescentov (MUDr. Peter Pöthe)
  • Supervízia (Mgr. Katarína Karászová, Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
  • Dramatoterapeutické a arteterapeutické skupinové aktivity (združenie Krídla)
  • Integrative Somatic Trauma Therapy Certificate Program (Dr. Stephen Porges, Dr. Peter A Levine, Dr. Pat Ogden et al.)
  • Nurturing the Heart with the Brain in mind (Bonnie Badenoch, PhD.)
  Krátkodobé špecializované vzdelávanie:

  Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE):

  • Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy: Zdieľanie múdrosti 12 krokov AA (Mgr. Hana Vojtová)
  • Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu (Mgr. Hana Vojtová)
  • Trauma, vzťahová väzba a disociatívna porucha identity (DID) (Kathryn Livingston BEM, Melanie Goodwin)
  • Súcit so sebou - ako mu porozumieť a ako ho rozvíjať (Mgr. Hana Vojtová)
  • Diagnostika a terapia disociatívnych porúch (Suzette Boon, PhD.)
  • Diagnostické interview TADS-I (Suzette Boon, PhD.)
  • 12 krokov AA v terapii traumy (Mgr. Hana Vojtová)
  • Škála disociatívnych zážitkov (Mgr. Hana Vojtová)
  • Otázky a odpovede k posttraumatickej disociácii (Mgr. Hana Vojtová)
  • Trenink ASSYST Humanitarian Psychosocial Project (PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková)
 • Pro mente sana, Bratislava:

  • Autogénny tréning I., základný stupeň (Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
  • Autogénny tréning II., vyšší stupeň, autogénna meditácia (Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
  • Na tému orientovaná interakcia s fokusom na emócie (Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
  • Hypnóza (Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
  • Vzťahová väzba (Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
  • Vzťahová väzba a psychická traumatizácia v ľudskom živote (Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.; MUDr. Natália Kaščáková, PhD; Mgr. Mária Verešová)
  • Výklad snov v individuálnej a skupinovej psychoterapii (Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
  • Jacobsonova progresívna svalová relaxácia (Prof. MUDr.Jozef Hašto, PhD.)


  Ostatné semináre, kurzy a workshopy:

  • Letní škola dětské vztahové psychoterapie (MUDr. Peter Pöthe)
  • Závisť a žiarlivosť (MUDr. Peter Pöthe)
  • Vývin citových vztahů od narození do dospělosti (MUDr. Peter Pöthe)
  • Teorie a nástroje pro bezpečnou terapii traumatu (Babette Rothschild, MSW)
  • Trauma, Shame and Feelings of Defectiveness (Janina Fisher, PhD., Terry Real, MSW, Eboni Webb, PsyD.)
  • Healing Trauma with Self-Compassion (Dr. Gabor Maté, Betsy Polatin, MFA)
  • Psychoanalytic Diagnosis and its Implications for Treatment (Nancy McWilliams, PhD.)
  • Compassion focused Therapy (Nicola Petrocchi, PhD.)
  • Arteterapeutické intervencie pre deti s traumou (Cornelia Elbrecht)
  • Vedená kresba v senzomotorickej arteterapii (Cornelia Elbrecht)
  • Komplexná trauma a disociácia u detí a adolescentov (Ana M. Gomez)
  • Treatment of Complex Trauma-Related and Dissociative Disorders (Dr. Richard Loewenstein)
  • Healing the Traumatized Self (Ruth Lanius, MD, PhD.)
  • Neuroscience and the Frontiers of Trauma Treatment (Dr. Bessel van der Kolk)
  • Developmental Trauma (Dr. Bessel van der Kolk)
  • Somatic Experiencing and Trauma (Dr. Peter Levine)
  • Healing Trauma (Dr. Peter Levine)
  • Polyvagal Theory: Claiming our Evolutionary Heritage as a Social Species (Dr. Stephen Porges)
  • Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou (Mgr. Barbora Hrdličková)
  • Manuál na paniku a úzkost (MUDr. Radkin Honzák, CSc.)
  • Love, Loss and what matters in the End (Irvin D. Yalom, MD)
  • Understanding Fearful-Avoidant Attachment (Dr. Lisa Firestone)
  • Rodový nesúlad, gendrová dysfória (PhDr. Jaromíra Jánošková)
  • The many faces of dissociation: Concepts and phenomenology of dissociation and dissociative disorders (Prof. Vedat Sar, Prof. Martin Dorahy)
  • The evidence for the trauma-dissociation relationship and the validity of the DID-diagnosis (Constance Dalenberg, PhD., Simone Reinders, PhD.)
  • Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti (MUDr. Natália Kaščáková et al.)
  • TRE - intro (trauma/tension release exercises) (Dave Laya Guleng)
  • Oxytocin: Biologický průvodce mateřstvím (Kerstin Uvnäs Moberg)
  • Pohľad existenciálnej analýzy na narcistickú a histriónsku dynamiku osobnosti (PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., Mgr. Zuzana Hitková)
  • Tranzakčná analýza v organizáciách (Julie Hay)
  • Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie (Mgr. Katarína Mihinová)
  • Pomáhajúci vzťah – prenos a protiprenos (Mgr. Vladimír Hambálek, PhDr. Ivan Valkovič)
  • Multidisciplinárne intervencie v rozvode (Mgr. Vladimír Hambálek, PhDr. Ivan Valkovič)

  Akademické vzdelanie:

  • Psychológia - Fakulta psychológie, PEVŠ – Mgr.
  • Francúzsky a španielsky jazyk - Fakulta humanitných vied, UMB – Mgr.

  Kontakt